Официален сайт на Община Шабла
Дата: 23 юли 2014, сряда | 23:39  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Обществени поръчки - Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ЗА ВАС ДАНЪКОПЛАТЦИ Проверете Вашите задължения за МДТ  тук
Покана на председателя на Общински съвет град Шабла, г-н Живко Спасов за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Шабла за 2013 година
  15 юли 2014, вторник | 00:00

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Шабла организира публично  обсъждане на Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2013 година.
Господин Живко Спасов - председател на Общински Съвет гр.Шабла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 28 юли 2014 г. /понеделник/ от 14,00 ч 


 
План за развитие на община Шабла за периода 2014-2020 г.


ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие на община Шабла за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приорите