Официален сайт на Община Шабла
Дата: 24 ноември 2014, понеделник | 06:42  


Контакти


Профил на купувача


Общината


Комуникации


Наука и образование, култура и спорт


Социални дейности и здравно обслужване


Икономическо развитие


Общинска администрация


Общински съвет


Търгове и конкурси
ЗА ВАС ДАНЪКОПЛАТЦИ Проверете Вашите задължения за МДТ  тук
Презентация на тема: "Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г."
  21 ноември 2014, петък | 00:00

На 28 ноември 2014 г. (петък) от 17,30 часа в читалище „Зора 1894“ - Шабла ще се проведе презентация на тема „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“ Това е част от инициатива на 28-те информационни центъра в страната, сред които и Областен информационен център – Добрич. Целта е да се  популяризират дейността на информационните центрове, постигнатите резултати по проекти, финансирани по Оперативните програми за програмен период 2007-2013 г., както и новите възможности през програмен период 2014-2020 г.

Освен интересни факти около ре 


 
Общински план за развитие на община Шабла 2014-2020 г.