Официален сайт на Община Шабла
Дата: 1 ноември 2014, събота | 12:51  


Контакти


Профил на купувача


Общината


Комуникации


Наука и образование, култура и спорт


Социални дейности и здравно обслужване


Икономическо развитие


Общинска администрация


Общински съвет


Търгове и конкурси
ЗА ВАС ДАНЪКОПЛАТЦИ Проверете Вашите задължения за МДТ  тук
Безплатно обучение за начинаещи водолази
  28 октомври 2014, вторник | 00:00

В началото на месец ноември 2014 г. стартира проект за безплатно обучение
за начинаещи водолази във Водолазен център „Посейдон”, село Тюленово,
община Шабла. Обучението се реализира по Проект № 399/09.09.2014 г.,
финансирано от Местната стратегия за развитие на Местна инициативна
рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик” по Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство” (2007-2013), съфинансирана от ЕС, чрез Европейския
фонд за рибарство.
Параметри на обучението:
- Ниво на обучението: 1 


 
Общински план за развитие на община Шабла 2014-2020 г.