Официален сайт на Община Шабла
Дата: 31 юли 2016, неделя | 08:20  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ЗА ВАС ДАНЪКОПЛАТЦИ Проверете Вашите задължения за МДТ  тук
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016 г.“
  27 юли 2016, сряда | 00:00

В началото на месец август тази година стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016г.“, Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд- 2016“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Регистрационен номер на договора : BG05FMOP001-3.002-0016-C01.
От този вид услуга могат да се възползват лица и семейства от основната целева група, които са:
1.1. Лица и семейства на 


 
Общински план за развитие на община Шабла 2014-2020 г.