Официален сайт на Община Шабла
Дата: 25 октомври 2014, събота | 16:23  


Контакти


Профил на купувача


Общината


Комуникации


Наука и образование, култура и спорт


Социални дейности и здравно обслужване


Икономическо развитие


Общинска администрация


Общински съвет


Търгове и конкурси
ЗА ВАС ДАНЪКОПЛАТЦИ Проверете Вашите задължения за МДТ  тук
Нов обект в село Тюленово, община Шабла по проект на Местната стратегия за развитие на МИРГ "Шабла-Каварна-Балчик" ще бъде открит в понеделник
  17 октомври 2014, петък | 00:00

На 20 октомври /понеделник/ от 11:00 часа в село Тюленово, община Шабла ще бъде извършена официална церемония по откриване на обект по проект „Благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на терен в полза на малка рибарска общност и развитието на туризма в с. Тюленово, община Шабла“. Проектът е финансиран по Договор № 216/13.08.2013 г. по мярка 1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.
Сто 


 
Общински план за развитие


Общински план за развитие
2005 – 2013г.ШАБЛА, СЕПТЕМВРИ 2005 г.СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ 5
ЧАСТ І  АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 6
1. ПРИРОДОГЕОГРАФСКИ И РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ 6
2. ДЕМОГРА