Официален сайт на Община Шабла
Дата: 19 април 2014, събота | 04:59  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Евроинтеграция и международно сътрудничество


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Комуникации


Обяви


Контакти
ЗА ВАС ДАНЪКОПЛАТЦИ Проверете Вашите задължения за МДТ  тук
Да изчистим България за един ден
  10 април 2014, четвъртък | 00:00

Уважаеми съграждани и гости на община Шабла,

На 26 април 2014 година община Шабла, заедно с всички общини в България, ще се включи в инициативата „Да изчистим България за един ден”. За района на гр. Шабла и през тази година почистването ще обхваща плажът и дюните северно и южно от къмпинг „Добруджа” и прилежащите към общинското депо за отпадъци територии, до кв. „Свобода”.  Началният час на акцията е  9.00 часа.
За всички доброволци, заявили участие в инициативата, ще бъдат 


  Европейски избори  - 25 май 2014 г.
План за развитие на община Шабла за периода 2014-2020 г.


ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие на община Шабла за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приорите